קורס קיץ כיתות א' –ב'
 
זהו קורס חווייתי ומומלץ ביותר לילדים שבתחילת דרכם בלמוד אנגלית. הקורס מתמקד בלימוד אוצר מילים בפ"י נושאים כמו: ביה"ס, צבעים, מספרים, בעלים חיים, ימים, חודשים משפחה ועוד..
ראשית הקורס מתחיל בשיחה בסיסית על עצמנו והתלמיד לומד להציג את עצמו באנגלית – תקשורת בסיסית. שנית, התלמידים מקבלים דפי עבודה על הנושאים הנלמדים. בנוסף, הקורס מציג את האותיות בצורה חווייתית והילד לומד קריאה התחלתית ממורה מקצועי ובעל ניסיון במשרד החינוך.
הקורס מהנה ומומלץ ביותר כי הילד מקבל בסיס ראשוני והתנסות ראשונית בצורה מהנה – הוא נהנה מהלימוד ומהשפה והכל בצורה מקצועית.
 
קורס קיץ לכיתה ג'
 
מטרת הקורס היא לתת בסיס איתן באנגלית. ראשית , חזרה על האותיות וביסוס הקריאה . שנית הקניית אוצר מילים ע"י שיחה בסיסית ולימוד נושאים שמאוחר יותר יילמדו בבית הספר כמו: ימות השבוע, חודשים, צבעים, מספרים, בעלי חיים, בית ספר, משפחה ועוד. התלמיד מתקשר מאנגלית כבר מהפגישה הראשונה ולומד להציג את עצמו כמו כן הוא לומד לבנות משפטים בסיסיים שמהווים בסיס איתן ללימודי האנגלית.
וכל זאת נעשה בקבוצות קטנות ועם מורה מקצועית ובעלת ניסיון במשרד החינוך. דפי העבודה שהתלמיד מקבל לקוחים מספרים הכי עכשוויים המאושרים ע"י משרד החינוך והתרבות.


קורס קיץ לכיתה ד'
 
הקורס מתמקד בבניית בסיס רציני ללימוד השוטף בביה"ס. ראשית נערכת חזרה מקפת על כל האותיות. שנית, הקורס מתמקד ב-4 מיומנויות: שיחה, קריאה, כתיבה – הבנת הנקרא והבנת הנשמע . בכיתה ד' נחשפים התלמידים לטקסטים ברמתם הלימודית פתרון שאלות וכתיבת מודעות. הקורס מקנה כלים ראשוניים שישרתו את התלמיד בביה"ס בלימודיו השוטפים. התלמיד מבסס את קריאתו ושליטתו בטקסטים מגוונים שמהווים מנוף להצלחתו בביה"ס. התלמיד מעשיר  את אוצר המילים ומתמודד עם הבנת הנקרא בצורה מהנה וכייפית.
הקורס מומלץ בחם והא מקנה ידע ושליטה בצד הנאה מרובה.
 
קורס קיץ לכיתה ה'
 
הקורס מתמקד בהכנה למייצב שייערך בתחילת כיתה ה' או במהלכה. הוא מתמקד על 4 המיומנויות הנבדקות במיצב כמו: הבנת הנשמע, הבנת הנקרא, כתיבה ודיבור. הקורס מבסס מבנים דקדוקיים בסיסיים כדי לאפשר לתלמיד ליצור משפטים נכונים . כמו כן מתנסה התלמיד בפתירת שאלות שונות מטקסטים מגוונים בהבנת הנקרא וכל התהליך נעשה ממבחני מיצב שנערכו בבית הספר עפ"י הקריטריונים של משרד החינוך והתרבות עם הסברים ושיטות של מורה מקצועית ובעלת ניסיון. הכל נעשה בהנאה ובסיפוק!
 
קורס קיץ לכיתה ו'
 
בראשית הקורס תיערך חזרה מקפת על המבנים הדקדוקיים שנלמדו בכיתה ה'. זוהי תשתית שתעזור לתלמיד לבנות משפטים נכונים בכיתה ו' בהתאם לזמנים הדיקדוקיים שיילמדו. שנית, התלמיד מתנסה בפתירת טקסטים מגוונים בהבנת הנקרא ולומד מונחים בסיסיים שמופיעים בשאלות וכמובן לומד כיצד עליו לענות על השאלות. במהלך התנסותו בהבנת הנקרא מרחיב התלמיד את אוצר המילים מהטקסטים שבהם הוא עוסק ומפתח אותו ע"י כתיבה.

קורס הכנה לחט"ב
 
מטרת הקורס היא להכין את הלומד ללימודים בחטיבת הביניים. ראשית לומד התלמיד להציג את עצמו בשיחה ואח"כ בכתיבה. בנוסף לכך התלמיד לומד לעבוד עם מילון ולומד מונחים בסיסיים בהבנת הנקרא. הוא לומד להשתמש במילון ככלי עזר לפיצוח טקסטים בהבנת הנקרא. הטקסטים נלקחים מספרים חדישים ביותר עפ"י מבנה השאלות בבגרות.התלמיד לומד לענות על שאלות בצורה שיטתית ומקצועית. כמו כן מתנסה התלמיד בפעילות בהבנת הנשמע ולומד לכתוב מכתבים וחיבורים קצרים מתוך טקסטים שנלמדו. כך גם מעשיר התלמיד את אוצר המילים שלו בצורה משמעותית ומגיע מוכן לחטיבת הביניים.
הקורס מחזק את ארבעת המיומנויות: קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור.
 
קורס הכנה לכיתה ח'
 
הקורס מתמקד בהכנה למייצב שייערך במהלך כיתה ח'. הוא מתמקד על תרגול המיומנויות הנבדקות במיצב כמו: הבנת הנשמע, הבנת הנקרא וכתיבה. התלמיד נחשף לטקסטים שונים שהופיעו במיצבים שונים ולומד לענות על שאלות. כמו כן מתנסה התלמיד בהבנת הנשמע ולומד לענות על השאלות. הקורס מקנה גם חזרה על המבנים הדקדוקיים ומלמד כתיבה בהתאם לדרישות במבחן המייצב.
הקורס נלמד בצורה מקצועית המשלבת הנאה מההצלחות שקוצר התלמיד. כמו כן רוכש התלמיד את הכלים הנדרשים לו מאוחר יותר בביה"ס ומרגיש בטחון.


קורס הכנה לכיתה ט'
 
כיתה ט' היא הכיתה החשובה ביותר לפני הכניסה לתיכון מסיבה זאת הקורס מכין את התלמידים לקראת הלימוד בכיתה ט' . הוא מתמקד ב-4 שלבים:
שלב 1: חזרה מקפת על הזמנים הדקדוקיים שנלמדו (הן הפשוטים והן המורכבים).
שלב 2: התלמיד משתמש במבנים הדקדוקיים בכתיבה . הוא לומד לכתוב מכתבים וחיבורים קצרים.
שלב 3: הבנת הנקרא. התלמיד מתנסה בפתירת טקסטים מגוונים עפ"י שיטה ובעזרת עבודה אינטנסיבית במילון.
שלב 4: העשרת אוצר מילים מתוך הטקסטים שנלמדים.
 
קורס הכנה לתיכון
 
קורס זה מתמקד ביסודיות על הכנה מקפת לקראת התיכון . הוא עוסק בהבנת הנקרא, הבנת הנשמע, דיבור וכתיבה ברמת תיכון . כל הטקסטים נלקחים מספרים הכי חדישים עפ"י המתכונת של הבגרות החדשה. בנוסף לכך תיערך הקדמה לספרות אנגלית כפי שהתלמיד יילמד בתיכון. התלמיד יקבל מונחים בסיסיים וחיוניים בספרות אנגלית וילמד להשתמש בהם תוך פתירת שאלות במהלך לימוד יצירה ספרותית.


קורס לתלמידי יא' יב'
 
הקורס יתמקד בעיקר בתרגול פתרון בחינות בגרות בהתאם לרמת הלומד 3, 4, 5 יח"ל. התלמיד ממש יתנסה בפתירת הבחינות ולמידת לקחים שיעזרו לו מאוחר יותר בלימודיו השוטפים בתיכון. התלמיד יתנסה בהבנת הנקרא ובהבנת הנשמע כתיבה ותקשורת באנגלית.
כמו כן ייתמקד הקורס בבחינת הבגרות בספרות אנגלית עפ"י רמת התלמיד. הקורס מהווה מנוף להצלחתו בתיכון ובמיוחד בבחינות הבגרות. וכל זאת נעשה בצורה מקצועית ושיטתית ע"י מורה בעלת ניסיון המלמדת בתיכון.
מומלץ ביותר!