הלימוד לתלמידי בי"ס יסודי מתמקד בארבעת מיומנויות השפה: קריאה, כתיבה ,דיבור והבנת הנשמע. עריכת שיחות יומיות עם התלמידים כי שפה היא תקשורת. לימוד מבנים דקדוקיים בצורה שונה וייחודית ולא על פי טבלאות כפי שנהוג בבתי הספר השונים. בניית משפטים עפ"י המבנה הדקדוקי שנלמד קודם לכן ויצירת דו-שיח המבוסס על החומר שנלמד. הבנת הנקרא – הבנת הנקרא - לימוד לפצח שאלות שונות בטקסטים המותאמים לגיל התלמידים ורמתם  תוך פיצוח סוגי השאלות. כמו כן הרחבה והעשרה של אוצר המילים עפ"י אותם טקסטים. קיים שימוש בדפי עבודה מגוונים ככלי להכנה למבחנים הבית סיפריים ושיפור ההישגים.
קורס אנגלית לבית ספר יסודי
לימודי אנגלית