קורסים בחטיבת הביניים מתמקדים על הכנה יסודית ומקצועית ללימודי אנגלית בחטיבת הביניים. ההכנה כוללת התמקדות בהבנת הנקרא - פיצוח טקסטים ומענה על 9 סוגי שאלות שונות . הקניית הרגלי למידה ועבודה נכונים לקראת חטה"ב ובהמשך לקראת החטיבה העליונה.
תקשורת בין המורה לחברי הקבוצה.
שימוש נכון ומקצועי במילון ככלי עזר יום יומי להבנת טכסטים המלומדים בחטיבת הביניים ומותאמים לרמת התלמיד לקראת המעבר לתיכון.
לימוד אינטנסיבי ומקצועי של מבנים דקדוקיים הנדרשים בחטיבת הביניים. הכנה למבחן הכניסה לחטיבת הביניים.
קורס אנגלית לחטיבות ביניים
לימודי אנגלית