הקורסים בחטיבה העליונה מתבצעים בלמידה  בקבוצות קטנות  והומוגניות 5,4 ,3 יח"ל.
לימוד מיומנות הבנת הנקרא ופיצוח שאלות שונות עפ"י מבנה הבגרות החדשה תוך שימוש אינטנסיבי במילון.
דגש על העשרת אוצר מילים מכל טקסט שאנחנו מלמדים. 
לימוד מיומנות הבנת הנשמע ע"י הקניית אסטרטגיות לפתרון התשובות.
לימוד פורמטים שונים של כתיבה בהתאם לדרישת הבגרות ע"י שילוב מבנים דקדוקיים מתאימים.
חיזוק ושיפור יחידת הסיפרות בבחינת הבגרות הפנימית  (4,5 3, יח"ל).
קורס אנגלית
לימודי אנגלית