הכנה לבגרות בכתב ובע"פ מתבצעת בקבוצות קטנות והומוגניות  עפ"י אותה רמת לימוד.  ההכנה לבגרות שבכתב מתבססת על טקסטים בהבנת הנקרא , כתיבה, ספרות אנגלית (עפ"י  התכנית החדשה של הבגרות) והבנת הנשמע .  ההכנה לבחינה שבע"פ המבוססת על ראיון אישי ושאלות על עבודת הפרוייקט.  התלמידים לומדים לדבר ומקבלים המון בטחון עצמי עד למועד הבחינה.  התוצאות מדברות בעד עצמן!
הכנה לבגרות באנגלית
הכנה לבגרות באנגלית